Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 16 czerwca 2021 r.

Modernizacja kształcenia zawodowego

Dodano: 2021-05-11 Autor:
REALIZACJA projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT”.
 
 
 
 

nr umowy o dofinansowanie nr RPLB.08.04.01-08-0022/16 z dnia 22.12.2016 r.                                                                                                                   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 8, Działanie 8.4, Poddziałanie 8.4.1

na dzień: 31 marca  2021 r.

Ogólna wartość projektu (zł)

Kwota wydatków                          do dnia 31.03.2021

Stopień realizacji (%)

37 327 381,09

26 114 365,08

69,96 %

 

Realizacja budżetu przez Lidera i Partnerów Projektu

Lp.

Lider/Partnerzy

Planowane wydatki (zł)

Kwota wydatków      do dnia 31.03.2021

Stopień realizacji (%)

1.         

Miasto Zielona Góra

17 068 655,07

13 275 393,95

77,78 %

2.         

Zakład Doskonalenia Zawodowego

4 217 700,00

2 330 308,47

55,25 %

3.         

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości

111 103,02

111 103,02

100,00 %

4.         

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o.

249 323,00

199 252,56

 79,92 %

5.         

Stowarzyszenie Przyjaciół WODZ

20 934,00

20 934,00

100,00 %

6.         

Park Naukowo-Technologiczny UZ Sp. z o. o.

3 927 266,00

1 838 096,11

46,80 %

7.         

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa

10 148 400,00

7 471 442,58

73,62 %

8.         

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

1 584 000,00

867 834,39

54,79 %

 

Wskaźniki produktu

Liczba uczniów biorących udział w projekcie

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

139,17 %

K

M

O

K

M

O

1612

2388

4000

2263

3304

5567

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

72,95 %

K

M

O

K

M

O

73

49

122

50

39

89

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

100 %

-

-

0

-

-

0

-

-

3

-

-

3

Liczba uczniów biorących udział w działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

66,5 %

K

M

O

K

M

O

70

130

200

40

93

133

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

140,04 %

K

M

O

K

M

O

300

794

1094

678

854

1532

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

128,57%

-

-

0

-

-

0

-

-

7

-

-

9

                     

Realizacja projektu w poszczególnych zadaniach

 

Zadanie

Wskaźnik realizacji

Poziom wykonania

Opis

1.Doskonalenie nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 80

 

Łącznie zaplanowano 89 form wsparcia w postaci szkoleń, kursów, warsztatów, studiów podyplomowych

 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 54*, tj.

 67,5 %

 

 

* wykazano liczbę  nauczycieli, którzy wzięli  udział w jednej, dwóch lub kilku formach wsparcia

Do dnia 31.03.2021r. 94 nauczycieli z 7 szkół (CKZiU „Budowlanka”, CKZiU „Ekonomik”, ZSiPKZ, ZST, TSP WODZ, ZSSpec, ZSZ PBO.) wzięło udział w 31 formach  doskonalenia  w zakresie nauczanych przedmiotów (niektórzy z nich uczestniczyli w kilku formach wsparcia), w tym: 

- 1 nauczyciel z ZSiPKZ zakończył studia podyplomowe z zakresu „Projektowanie ubioru” na Politechnice Łódzkiej. 1 nauczyciel z ZSiPKZ ukończył studia podyplomowe na kierunku Technologia Piwowarstwa. Pozostali nauczyciele uczestniczyli w następujących formach wsparcia  (kursy/szkolenia):

1.     Fotografia artystyczna i reklamowa (3 naucz. CKZiU „Budowlanka”)

2.     Praca na platformie edukacyjnej Modle (6 naucz. CKZiU „Ekonomik”)

3.     Publik Relations (1 naucz. CKZiU „Budowlanka”)

4.     Operator wózków widłowych (4 naucz. ZST)

5.     Strzyżenie damskie i męskie (2 naucz.  TSP WODZ)

6.     Innowacje w koloryzacji (2 naucz. TSP WODZ)

7.     Przedłużanie i zagęszczanie włosów różnymi metodami (2 naucz. TSP WODZ)

8.     Obsługa programu Płatnik (6 naucz. CKZiU „Ekonomik”)

9.     Psychologia reklamy (1 naucz. (CKZiU „Budowlanka”)

10.   Projektowanie Kampanii Reklamowych (1 naucz. CKZiU „Budowlanka”)

11.   Warsztaty  gastronomiczne SLOW FOOD (2 naucz. z ZSSpec.)

12.   Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny (4 naucz. CKZiU Budowlanka)

13.   Podstawy obróbki wideo w programie Adobe Premiere Pro CC           (4 naucz. ZSiPKZ)

14.   Rozliczanie kosztów w transporcie drogowym (2 naucz. CKZiU Ekonomik)

15.   Obsługa programu Auto Cad (8 naucz. CKZiU Budowlanka)

16.   Nowoczesny magazynier – zarządzanie logistyczne (4 naucz. CKZiU Ekonomik)

17.   Tworzenie sklepu internetowego e-sklep (4 naucz. CKZiU Ekonomik)

18.   Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM (1 naucz. CKZiU Budowlanka)

19.   Światło w realizacjach fotografii reklamowej (2 naucz. ZSiPKZ)

20.   Doskonalenie technik fotograficznych i reklamy cyfrowej (3 naucz. ZSiPKZ)

21.   Edycja obrazu fotograficznego w cyfrowej ciemni (1 naucz. ZSiPKZ).

22.   Transport, składowanie i oznaczenie ładunków niebezpiecznych       (4 naucz. z CKZiU Ekonomik).

23.   Kosztorysowanie w budownictwie (12 os. z CKZiU Budowlanka)

24.   Coach wizerunku w zawodzie fryzjer (2 naucz. z ZSiPKZ)

25.   Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej (1 naucz. z PBO).

26.   Warsztaty gastronomiczne – kuchnie świata (2 naucz. z ZSS)

27.   Warsztaty gastronomiczne Fast Food Burgery (2 naucz. z ZSS)

28.   Kurs profesjonalny nauczyciel – dekoracje i cukiernictwo (2 naucz. z ZSS)

29.   Warsztaty gastronomiczne – Fast Food (2 naucz. z ZSS)

30.   Warsztaty mięsno -masarnicze (2 naucz. z ZSS).

 

Zadanie zrealizowane przez Partnera - Park Naukowo -Technologiczny UZ Sp. z o. o.

2. Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego u pracodawców i przedsiębiorców

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu biorących udział w stażach i praktykach: 94

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu biorących udział w stażach i praktykach: 48

tj. 51,06 %

48 nauczycieli kształcenia zawodowego z 6 szkół (CKZiU „Ekonomik” - 2 os, ZST- 7 os, ZSiPKZ – 9 os, SP WODZ- 3 os, CKZiU „Budowlanka” – 15 os, CKZiU „Elektronik” – 12 os) odbyło staż/praktykę u pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Zadanie zrealizowane przez Partnera - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.

3. Kształcenie zawodowe uczniów

Liczba uczniów biorących udział w kształceniu zawodowym: 2800

 

Łącznie zaplanowano 81 form wsparcia w postaci szkoleń, kursów, warsztatów

Liczba uczniów biorących udział w  kształceniu zawodowym: 2466*

88,07 %

 

* wykazano liczbę  uczniów, którzy wzięli  udział w jednej, dwóch lub kilku formach wsparcia

 

 

Do dnia 31.03.2021 w kursach/szkoleniach/warsztatach wzięło udział 4435 osób (2968 osób we wsparciu zorganizowanym przez Beneficjenta oraz 1467 osób w kursach, które zorganizował Partner –Zakład Doskonalenia Zawodowego).

 

a) Kursy realizowane przez ZDZ:

Do 31.03.2021r. Partner ZDZ zorganizował 12 kursów dla 1467 uczniów  z 7 szkół technicznych i zawodowych: CKZiU „Budowlanka” (329 os.), CKZiU „Elektronik” (491 os.), CKZiU „Ekonomik” (178 os.), ZST (345 os.), ZSZ PBO (98 os.), Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ (24 os.), LAR  (2 os.) organizując kursy z zakresu:

1.     Eksploatacja urządzeń elektrycznych „E” do 1 kV- (362 os.) z CKZiU „Elektronik”(277 os.), LAR (2 os.), CKZiU „Budowlanka” (59 os.), ZST (24 os)

2.     Spawanie MAG – (59 os.) z ZST (46 os.), Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ (3 os.), CKZiU „Elektronik” (10 os)

3.     Spawanie elektryczne – (67 os.) z CKZiU „Elektronik” (57 os.), ZST (10 os).

4.     Operator wózków jezdniowych – (390 os.) z CKZiU „Ekonomik” (144 os.), CKZiU „Elektronik” (68 os.), ZST (107 os.), Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ (21 os.), CKZiU Budowlanka (30 os.), ZSZ PBO (20 os.)

5.     Obsługa programu Auto Cad – (215 os.) z CKZiU „Budowlanka” (123 os.), ZSZ PBO (16 os.), CKZiU „Elektronik” (50 os.), ZST (26 os.)

6.     Obsługa programu Norma Pro – (102 os.) z CKZiU „Budowlanka” (70 os.), ZSZ PBO (32 os.),

7.     Spawanie gazowe – (55 os.) z CKZiU „Elektronik” (29 os.), ZST (26 os.)

8.     Brukarz – (39 os.) z CKZiU „Budowlanka” (30 os.), ZSZ PBO (9 os)

9.     Uprawnienia gazownicze „E” i „D” – (17 os.) z ZST (17 os.)

10.   Glazurnik – posadzkarz – (12 os.) z ZSZ PBO (12 os.)

11.   Czas pracy kierowcy – (132 os.) z CKZiU Ekonomik (34 os.), ZST (89 os.), ZSZ PBO (9 os.)

12.   Spawanie TIG – (17 os.) z CKZiU Budowlanka

 

b) Kursy organizowane przez Beneficjenta:

Do dnia 31.03.2021r. zorganizowano 64 kursy/szkolenia/warsztaty. Wzięło w nich udział 2968 uczniów z 9 szkół kształcenia zawodowego  (CKZiU „Budowlanka”, CKZiU „Ekonomik”, CKZiU „Elektronik, ZSiPKZ, Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj., ZST, ZSZ PBO, LAR, TSP WODZ):

1.     Kurs grafiki komputerowej; (60 os.) z CKZiU „Elektronik”

2.     Innowacyjne strzyżenie damskie; (28 os.) z TSP WODZ

3.     Analiza i wytwarzanie żywności; (10 os.) ze  Szkoły Branżowej I Stopnia w ZSSpecj.

4.     Produkcja filmowa i telewizyjna; (21 os.) z CKZiU „Budowlanka”

5.     Rezydent biura podróży; (12 os.) z CKZiU „Ekonomik”

6.     Kreatywne strzyżenie męskie; (28 os.) z TSP WODZ

7.     Innowacje w koloryzacji; (39 os.) z  TSP WODZ

8.     Nowoczesne techniki sprzedaży; (50 os.) z CKZiU „Ekonomik”

9.     Projektowanie stron internetowych; (13 os.) z CKZiU „Budowlanka”

10.   Fotografia artystyczna i reklamowa; (38 os.) z CKZiU „Budowlanka”

11.   Animacje; (21 os.) z CKZiU „Budowlanka”

12.   CAN/LIN-BUS, Flex Ray, MOST- magistrale danych w samochodach; (30 os.) z ZSZ PBO

13.   Realizacje multimedialne; (13 os.) z CKZiU „Budowlanka”

14.   Autoprezentacja i wystąpienia publiczne – I edycja; (50 os.)  z CKZIU „Budowlanka” (25 os.), CKZiU „Ekonomik” (25 os.)

15.   Kurs fotograficzny; (40 os.) z CKZiU „Budowlanka”

16.   C – GEO; (40 os.) z CKZiU „Budowlanka”

17.   Projektowanie i zakładanie systemów nawadniających; (20 os.) z CKZiU „Budowlanka”

18.   Savoir vivre w branży turystycznej; (40 os.) z CKZiU „Ekonomik”

19.   Warsztaty gastronomiczne FAST FOOD; (20 os.) ze Szkoły Branżowej I Stopnia w ZSSpecj.

20.   Magia aromatów w przemyśle spożywczym; (20 os.) z ZSiPKZ

21.   Animator czasu wolnego; (59 os.) z CKZiU „Ekonomik”

22.   Kasjer walutowy; (50 os.) z CKZiU „Ekonomik”

23.   Wizaż i stylizacja; (26 os.) z CKZiU „Budowlanka” (22 os.), CKZiU „Ekonomik” (4 os.)

24.   Kreowanie marki; (20 os.) z CKZiU „Budowlanka”

25.   Questing – metoda podnoszenia atrakcyjności regionu; (29 os.) z CKZiU „Ekonomik”

26.   Projektowanie i zakładanie zbiorników wodnych; (20 os.) z CKZiU „Budowlanka”

27.   Programy komputerowe Adobe Flash, Ilustrator, Indesign; (21 os.) z CKZiU “Budowlanka”

28.   Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC; (35 os.) z CKZiU „Budowlanka” (15 os.), ZSiPKZ (20 os.)

29.   Grafika 3D – specjalista projektowania grafiki 3D; (20 os.) z CKZiU „Budowlanka”

30.   PC Biznes – Stream Soft; (25 os.) z LAR

31.   Kurs Rysunek odręczny – (40 os.) z CKZiU „Budowlanka”

32.   Prawo jazdy B+E; (114 os.) z CKZiU „Elektronik” (69 os.), ZSZ PBO (25 os.), CKZiU „Budowlanka” (20 os.)

33.   Prawo jazdy kategorii B; (921 os.) z CKZiU „Elektronik” (343 os.), CKZiU „Ekonomik” (316 os.), ZST (126 os.), ZSZ PBO (87 os.), LAR (7 os.), CKZiU „Budowlanka” (42 os.)

34.   Prawo jazdy kategorii T (75 os.) z CKZiU „Budowlanka”

35.   Język obcy zawodowy – język angielski; (30 os.) z LAR)

36.   Przedłużanie i zagęszczanie włosów (36 os.) z  ZSiPKZ

37.   Warsztaty gastronomiczne FAST FOOD BURGERY (10 os.) z Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj.

38.   Copywriter (20 os.) z CKZiU :Budowlanka”

39.   Barista (69 os.) z ZSiPKZ (50 os.), CKZiU Ekonomik (19 os.)

40.   Kuchnia regionalna (60 os.) z ZSiPKZ

41.   Obsługa kasy fiskalnej (29 os.) z CKZiU „Ekonomik”

42.   Barman – Sommelier (36 os.) z ZSiPKZ

43.   Uprawnienia wysokościowe (18 os.) z CKZiU Elektronik”

44.   Postprodukcja filmowa i animacje (21 os.) z ZSiPKZ

45.   Obsługa i programowanie obrabiarek CNC (48 os.) z CKZiU „Elektronik”

46.   Warsztaty gastronomiczne Slow food (30 os,) ZSiPKZ (20 os.), ZSSpec. (10 os.)

47.   Kurs kelnerski (40 os.) z CKZiU „Ekonomik”

48.   Projektowanie fryzur (10 os.) z TSP WODZ

49.   Język angielski zawodowy (29 os.) z CKZiU „Ekonomik”

50.   Język niemiecki zawodowy (15 os.) z LAR

51.   Wizaż (41 os) z ZSiPKZ

52.   Mała gastronomia (29 os.) z CKZiU Ekonomik

53.   Koparko – ładowarki (96 os.) z CKZiU Budowlanka (74 os.), ZSZ PBO (22 os)

54.   Malarz tapeciarz (20 os.) z CKZiU Budowlanka

55.   Kurs organizacji imprez (15 os.) z CKZiU Ekonomik

56.   Kurs barmański (51 os.) z CKZiU Ekonomik

57.   Zasady prawidłowego żywienia wraz z analizą składu ciała (10 os.) z ZSiPKZ

58.   Zarządzanie eventami (25 os.) z CKZiU Ekonomik

59.   Prawo jazdy kat. A1 (18 os.) z ZSZ PBO

60.   Podstawy obróbki wideo w programie Adobe Premiere Pro CC (20 os.) z ZSiPKZ

61.   Zbrojarz (10 os.) z CKZiU Budowlanka

62.   Warsztaty gastronomiczne mięsno – masarnicze (10 os) z ZSSpec.

63.   Autoprezentacja i wyst. publiczne - II edycja (60 os.), CKZiU Ekonomik (20 os.), CKZiU Budowlanka (40 os.)

64.   Aplikacje – programowanie w JavaScript (14 os.) z CKZiU Elektronik

Zadanie zrealizowane przez firmy szkoleniowe wyłonione przez Beneficjenta zgodnie z ustawą PZP

4. Praktyki i staże dla uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 1094

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 1532

tj. 140,04 %

 

 

Ogółem z tej formy wsparcia skorzystało  1532 uczniów szkół technicznych i zawodowych:

 

a) Praktyki i staże realizowane przez Partnera – Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową:

1483 uczniów kształcenia zawodowego odbyło 150 godzin praktyki/ stażu  u pracodawców lub przedsiębiorców na terenie miasta i okolic (322 w 2017r., 401 w 2018r., 404 w 2019r., 356 w 2020r). Byli to uczniowie z następujących szkół:

- CKZiU „Budowlanka” (72 os w 2017r., 69 os w 2018r., 87 os w 2019r., 85 os w 2020r.), łącznie 313 osób;

- CKZiU „Ekonomik” (75 os w 2017r., 97 os w 2018r., 98 os w 2019r., 82 os w 2020r.), łącznie 352 osoby;

- CKZiU „Elektronik” (82 os w 2017r., 129 os w 2018r., 97 os w 2019r., 62 os w 2020r.), łącznie 370 osób;

- ZST (12 os w 2017, 25 os w 2018 r., 28 os w 2019r., 38 os w 2020r.), łącznie 103 osoby;

- ZSiPKZ (28 osób w 2017r., 21 osób w 2018r., 24 os w 2019r., 40 os w 2020r.), łącznie 113 osób;

- Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj. (4 os w 2018r., 8 os w 2019r., 3 os w 2020r.), łącznie 15 osób

- ZSZ PBO (28 os w 2017r., 26 os w 2018r., 38 os w 2019r., 31 os w 2020r.), łącznie 123 osoby

- LAR (17 osób w 2017r., 20 osób w 2018r., 14 os w 2019r., 7 os w 2020r.), łącznie 58 osób;

- TSP WODZ  (8 osób w 2017r., 10 os w 2018r., 10 os w 2019r., 8 os w 2020r.), łącznie 36 osób.

 

b) Praktyki i staże organizowane przez Partnera projektu  ZDZ:

Zorganizowano praktyki dla 49 uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia ZDZ (14 osób w 2017r., 11 osób w 2018r., 7 osób w 2019r., 17 osób w 2020r.).

5. Doradztwo  edukacyjno – zawodowe

Liczba uczniów biorących udział w Indywidualnym Planie Działania (IPD): 4000

Liczba uczniów biorących udział w Indywidualnym Planie Działania (IPD) : 5567

tj. 139,17%

Utworzono Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego (PCDZ) w CKZiU „Ekonomik” i 5 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SZPiK) w CKZiU „Budowlanka”, CKZiU „Elektronik”, CKZiU „Ekonomik”, ZST, ZSiPKZ. Zatrudnieni w ramach projektu doradcy zawodowi i doradca-konsultant powiatowy opracowali zewnętrzne plany wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 10 placówek oświatowych biorących udział w projekcie. Na bieżąco prowadzone były zajęcia z poradnictwa edukacyjno – zawodowego w szkołach kształcenia zawodowego m.in. objęto 11210 osób poradnictwem grupowym oraz 1145 uczniów - poradnictwem indywidualnym. Przeprowadzono  diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia (IPD) dla 5567 uczniów, w tym dla 3253 na mobilnej platformie distance learing.

Zorganizowano cztery edycje konkursu zawodoznawczego: „Dzisiaj planuję, jutro pracuję – fach w ręku sukces mi gwarantuje” (2017 r.), „Gra terenowa – Poznajemy zawody” (2018 r.), „Gra terenowa. Zawody przyszłości” (2019 r.), „Moja firma – Mój sukces” (2020 r.) a najciekawsze prace i prezentacje zostały nagrodzone.

Zorganizowano trzy edycje, a przeprowadzono dwie edycje  Targów edukacyjno - zawodowych w Zielonej Górze .W I edycji Targów (26.04.2018r)., wzięło udział 560 odwiedzających, a w II edycji  (12-13.02.2019r) ponad 1600 osób z ponad 39 placówek edukacyjnych.  Zaplanowana na 05 marca 2020r. III edycja Targów  edukacyjno- zawodowych nie odbyła się w związku z wystąpieniem pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem w naszym regionie. Zorganizowano dwie edycje konferencji nt. doradztwa zawodowego pn. „Między szkołą a rynkiem pracy – rola doradztwa zawodowego w kształtowaniu pracownika Jutra”:  w 2018r. z udziałem  5  prelegentów i 82 uczestników, a w 2019r. z udziałem 6 prelegentów i 102 uczestników. Wdrożono Program Rozwoju Postaw Innowacyjnych i Kreatywnych, który ukończyło 133 uczniów.

Opracowano cztery edycje publikacji  „Przewodnik po szkolnictwie technicznym i zawodowym 2018/2019”, „Przewodnik po szkolnictwie technicznym i zawodowym 2019/2020”, „Przewodnik po szkolnictwie technicznym i zawodowym 2020/2021”, „Przewodnik po szkolnictwie zawodowym 2021/2022” . Podjęto działania  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w 2017r., 2018 r., 2019 r. i 2020 r. Zorganizowano 27 wycieczek do zakładów pracy i instytucji rynku pracy. Dodatkowo doradcy zawodowi uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach w ramach regionalnej sieci doradczej.

PCDZ i SZPIiK wyposażono w sprzęt komputerowy i multimedialny, pomoce dydaktyczne (testy, programy specjalistyczne, poradniki, książki) oraz materiały biurowe i eksploatacyjne.

6. Modernizacja kształcenia zawodowego

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 7

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 6

tj. 85,71%

Do 31 marca 2021 r wyposażono następujące pracownie szkolne w pomoce dydaktyczne, sprzęt, materiały szkoleniowe:

Pracownia fryzjerska w Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół WODZ

Pracownia gastronomiczna w Lubuskiej Akademii Rzemiosła (LAR)

Pracownia fryzjerska w LAR

Pracownia budowlana w Zespole Szkół Zawodowych PBO

Pracownia mechaniki samochodowej w ZSZ PBO

Pracownia kierowcy mechanika w ZSZ PBO

Pracownia językowa w ZSZ PBO

Pracownia krawiecka w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

Pracownia fryzjerska w ZSiPKZ

Pracownia gastronomiczna w ZSiPKZ

Pracownia procesów graficznych w ZSiPKZ

Pracownia fototechniki w ZSiPKZ

Pracownia ekonomiczno-biznesowa w ZSiPKZ,

Pracownia winiarska w ZSiPKZ

Pracownia realizacji dźwięku i nagłośnień w ZSiPKZ

Pracownia logistyki w Zespole Szkół Technicznych

Pracownia elektryczna w ZST

Pracownia mechaniczna w ZST

Pracownia sprzedawcy w ZDZ

Pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół Specjalnych

Zadanie zrealizowane przez Partnerów (Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Przyjaciół WODZ,  Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.) oraz  Beneficjenta zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności.

7. Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie: 3

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie: 3

tj. 100,00%

Na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII.377 3 szkoły kształcenia zawodowego (ZSB, ZSE, ZSEiS) z dniem 1 września 2018 r. zostały przekształcone w  Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

• ZSB przekształcono w CKZiU Nr 1 „Budowlanka”

• ZSEiS przekształcono w CKZiU Nr 2 „Elektronik”

• ZSE przekształcono w CKZiU  Nr 3 „Ekonomik”

Do 31 grudnia 2020 r wyposażono następujące pracownie/laboratoria szkolne w pomoce dydaktyczne, sprzęt, materiały szkoleniowe:

Laboratorium geodezji w CKZiU „Budowlanka”,

Laboratorium drogownictwa w CKZiU „Budowlanka”,

Pracownia organizacji reklamy w CKZiU „Budowlanka”,

Laboratorium budownictwa wodnego w CKZiU „Budowlanka”,

Pracownia budownictwa w CKZiU „Budowlanka”,

Pracownia architektury krajobrazu w CKZiU „Budowlanka”,

Laboratorium renowacji elementów architektury w CKZiU „Budowlanka”

Pracownia samochodową w CKZiU „Elektronik”,

Pracownia mechatroniczna w CKZiU „Elektronik”,

Pracownia elektroniczna w CKZiU „Elektronik”,

Pracownia urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w CKZiU „Elektronik”,

Pracownia programistyczna w CKZiU „Elektronik”

Pracownia logistyczno – spedycyjna w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia ekonomiczno-rachunkowa w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia techniki biurowej w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia handlowa w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia hotelarska w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia gastronomiczna w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia służby pięter w CKZiU „Ekonomik”,

Pracownia obsługi turystycznej w CKZiU „Ekonomik”

Pracownia języka obcego zawodowego w CKZiU „Ekonomik”

Zadanie zrealizowane przez Beneficjenta zgodnie z ustawą PZP

8. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów na uczelni

Ilość zaplanowanych godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów klas I-III: 6818

 

Wsparcie zostało zaplanowane łącznie w ilości    6818 godzin dla 2450 uczniów klas I, II i III z 7  szkół, kształcących się w 21 kierunkach.

Ilość zrealizowanych  godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów klas I-III: 3423

tj. 50,21 %

Kl. I-III

Do dnia 31.03.2021r. zrealizowano w 489 grupach 3423 godziny zajęć specjalistycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, dla 3301 osób.

W zajęciach wzięli udział uczniowie z następujących szkół:

- CKZiU „Budowlanka” 494 osoby,

- CKZiU „Ekonomik” 758 osób,

- CKZiU „Elektronik” 1445 osób,

- ZST 396 osób,

- ZSiPKZ 175 osób,

- TSP WODZ 33 osoby.

 

 

Liczba uczniów kl. IV biorących udział w zajęciach specjalistycznych: 2600

 

Wsparcie zaplanowano dla 2600 uczniów techników klas IV z 7 szkół. Zajęcia będą się odbywać na terenie PNT UZ.

Liczba uczniów kl. IV biorących udział w zajęciach specjalistycznych: 1106,

tj. 42,54 %

Kl. IV

Do dnia 31.03.2021r. 1106 uczniów wzięło udział w zajęciach specjalistycznych (214 osób w 2017r., 391 osób w 2018r., 241 osób w 2019r. i 260 osób w 2020r.) na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W zajęciach wzięli udział uczniowie z następujących szkół:

- ZSiPKZ 90 osób;

- CKZiU „Elektronik” 343 osoby;

- ZSZ PBO 24 osoby;

- CKZiU „Budowlanka” 303 osoby;

- CKZiU „Ekonomik” 240 osób;

- ZST 106 osób.

Realizatorem zajęć specjalistycznych dla uczniów jest Park Naukowo – Technologiczny UZ Sp. z o. o.

 
« powrót