Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 12 maja 2021 r.
W związku z planowaną realizacją projektu „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, nabór do filii Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116 odbędzie się po zakończeniu naboru do pozostałych żłobków miejskich. Obowiązywać będą kryteria naboru związane z realizacją ww. projektu.
czytaj dalej »
Dodano: 2021-04-21
 W tym roku po raz drugi nabór do branżowych szkół II stopnia w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
czytaj dalej »
Dodano: 2021-01-28
 

 KOMUNIKAT  - UWAGA  RODZICE !!!

 

     30 kwietnia 2021 r.  zakończyło się postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych w Zielonej Górze na rok szkolny 2021/2022 - opublikowano listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (zgodnie z przyjętymi terminami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, wskazanymi w zarządzeniu nr 63.2021 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 stycznia 2021 r.)

            W wyniku postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Zielonej Górze na rok szkolny 2021/2022, wszystkie wolne miejsca w tych szkołach zostały zajęte. W związku z tym, publiczne szkoły podstawowe nie będą prowadziły postępowania uzupełniającego do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

 

 

UWAGA RODZICE !

 

Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

26 kwietnia 2021r. o godzinie 13:00, zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 

Przypominamy, że zakwalifikowanie dziecka do danej szkoły podstawowej nie oznacza, że będzie on do niej przyjęty!

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych do wskazanej szkoły podstawowej będzie złożenie podpisanego oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia w terminie od 26 kwietnia 2021 r. od godz. 1300 do 29 kwietnia 2021 r..

 

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice dzieci, którzy złożyli wniosek wraz z innymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem.

Brak złożenia oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole podstawowej od 1 września 2021 roku.

 

Oświadczenie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

 

-  elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa  i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;

osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w szkole podstawowej poprzez umieszczanie w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Wzór do pobrania znajdą Państwo w załącznikach na stronie Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl lub na stronie systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa

 

Rodzice dzieci, którzy złożyli tylko zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej, nie składają oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia.

 

Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do żadnej z wybranych szkół podstawowych poza obwodem, wracają do publicznej szkoły podstawowej w obwodzie, której zamieszkują.

 KOMUNIKAT  - UWAGA  RODZICE !!!

 

     30 kwietnia 2021 r.  zakończyło się postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych w Zielonej Górze na rok szkolny 2021/2022 - opublikowano listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (zgodnie z przyjętymi terminami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, wskazanymi w zarządzeniu nr 63.2021 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 stycznia 2021 r.)

            W wyniku postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Zielonej Górze na rok szkolny 2021/2022, wszystkie wolne miejsca w tych szkołach zostały zajęte. W związku z tym, publiczne szkoły podstawowe nie będą prowadziły postępowania uzupełniającego do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

 

 

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH !!!

 

15 marca 2021 roku, szkoły podstawowe rozpoczynają nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

 

 

Na złożenie zgłoszeń - do szkoły podstawowej obwodowej oraz wniosków wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra - (dotyczy kandydatów wybierających szkoły podstawowe poza obwodem)  macie  Państwo czas od 15 marca do 26 marca 2021 roku.

 

Szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych oraz ogłoszenia wyników naboru znajduje się w załącznikach.

 

Proszę, by Państwo zapoznali się z zasadami rekrutacji do szkół podstawowych opisanymi w Informatorze dla rodziców.

 

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, korzystajcie Państwo z zasad składania zgłoszeń/wniosków w systemie Nabór. System umożliwia Państwu, złożenie zgłoszenia oraz wniosku wraz z załącznikami "bez wychodzenia z domu". Informacje jak wysłać wniosek i załączniki w formie elektronicznej znajdą Państwo w opublikowanej poniżej Instrukcji przesyłania dokumentów.

 

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mieli możliwości złożenia wniosków w formie elektronicznej w szkołach podstawowych/zespołach, w których funkcjonują szkoły podstawowe, przygotowane będą specjalnie oznakowane skrzynki, kartony, gdzie będzie można osobiście złożyć wniosek. W tym przypadku prosimy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

 

Poniżej publikujemy: wzór zgłoszenia/wniosku, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w procesie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych  Jest ona uniwersalna dla wszystkich jednostek prowadzących nabór.

 

 

By łatwiej było Państwu odszukać szkołę podstawową obwodową, w granicach której zamieszkuje Państwa dziecko, proszę zapoznać się z poniższą uchwałą Rady Miasta Zielona Góra.


UCHWAŁA NR VII.135.2019 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

 

Link do BIP-u Urzędu Miasta Zielona Góra, gdzie znajduje się uchwała wraz z  załącznikiem:

 

https://bip.zielonagora.pl/akty/1/11084/w_sprawie_ustalenia_planu_sieci_publicznych_szkol_podstawowych_oraz_okreslenia_granic_obwodow_publicznych_szkol_podstawowych_od_dnia_1_wrzesnia_2019_roku__EF_BB_BF/

 

Przypominamy, że Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są szkoły podstawowe wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zgłoszeniu oraz wniosku (dane kontaktowe do każdej jednostki znajdują się w systemie Nabór w Informatorze).

 

 

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Klikając na poniższy baner mogą Państwo poznać ofertę szkół podstawowych. System rekrutacji pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, przesłać je do szkoły podstawowej, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji w zależności od sposobu złożenia dokumentów w szkole podstawowej oraz złożyć oświadczenie woli przyjęcia do danej szkoły.

 
 
 

 
 
Załączniki
Dodano: 2021-01-27

 
 
 
 

 UWAGA RODZICE !

 

W dniu 30 kwietnia 2021 r. został zakończony proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych nie dysponują wolnymi miejscami na rok szkolny 2021/2022. W związku z powyższym nie uruchomiono rekrutacji uzupełniającej.

 

Jeżeli Państwa dziecko w procesie rekrutacji nie zostało przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a jest mieszkańcem Zielonej Góry w wieku 3-6 lat, na podstawie art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże Państwu publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmie Państwa dziecko.

 

 

 

KOMUNIKAT - UWAGA  RODZICE!!!

 

23 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie od 23 kwietnia 2021 r. od godz. 12:00 do 28 kwietnia 2021 r.

 

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

 

- elektronicznie logując się do systemu Nabórwww.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole   i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;

- osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.

 

Rodzicom dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku  przedszkoli Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.

UWAGA  RODZICE!!!
 
 

15 marca 2021 r. rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Na złożenie wniosków macie Państwo czas do 31 marca 2021 r.

 

Szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ogłoszenia wyników naboru znajdą Państwo w załączniku – nowy harmonogram naboru.

 

Przed wypełnianiem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji opisanymi w Informatorze dla rodziców.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 538.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (uchwały w załącznikach).

 

Poniżej publikujemy wzór wniosku, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w procesie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jest ona uniwersalna dla wszystkich jednostek prowadzących nabór.

 

Przypominamy, że Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły podstawowe wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku (dane kontaktowe do każdej jednostki znajdują się w systemie Nabór 2021 w Informatorze).

 

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Klikając na poniższy baner  mogą Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wypełnić niezbędne dokumenty, przesłać je do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkoły podstawowej, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

 

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiamy Państwu złożenie wniosku wraz z załącznikami "bez wychodzenia z domu". Przesyłając wniosek w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich załącznikach potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz adresu zamieszkania. Tylko kompletny wniosek – podpisany i zeskanowany wraz z zeskanowanymi, podpisanymi przez Państwa załącznikami wyczerpuje procedurę i daje pewność, że pod względem formalnym jest on poprawnie złożony. Instrukcja przesyłania dokumentów znajduję się w załącznikach na dole strony.

 

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mieli możliwości złożenia wniosków w formie elektronicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych, w których zorganizowane są oddziały przedszkolne, przygotowane będą specjalnie oznakowane skrzynki, kartony, gdzie będzie można osobiście złożyć wniosek. W tym przypadku prosimy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.

 

 

 

Załączniki
Dodano: 2020-07-01
TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ZAŁĄCZNIKU
czytaj dalej »
Dodano: 2020-04-28
OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. w załączniku.
czytaj dalej »