Aktualności
Dodano: 2018-02-19 Autor: Monika Zapotoczna

Szanowni Rodzice !

 

Informujemy, że rekrutacja do żłobków publicznych na rok szkolny 2018/2019  prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego.

 

W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2018 na stronie 

https://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek 

dostępny jest informator o żłobkach miejskich.

 

 

 UWAGA!

 

Kontynuacja pobytu w dotychczasowym żłobku odbywa się na podstawie deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w roku szkolnym 2018/2019 - należy na stronie nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek wybrać zakładkę Wypełnij podanie - pojawi się deklaracja do wypełnienia.  Konto zostanie  założone automatyczne po wypełnieniu deklaracji. Dostaniecie Państwo wtedy informację o loginie i haśle dla tego konta.

 

1. Deklarację należy wypełnić, podpisać i złożyć w terminie od 19 II 2018 r. do 28 II 2018 r. w żłobku miejskim, do którego uczęszcza dziecko.

2. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym żłobku.

3. Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego 1 marca 2018 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji wkrótce.

Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Komenda Straży Miejskiej
ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 41 51 060
tel. kom.: 602 162 203