Aktualności
Dodano: 2018-05-15

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893) w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

 

Konieczność uzupełnienia wpisu będzie dotyczyła przede wszystkim przedsiębiorców, którzy od kilku lub kilkunastu lat nie aktualizowali swoich wpisów w CEIDG, nie dokonywali żadnych zmian wymaganych przepisami, a jednak prowadzą działalność gospodarczą.                                               

Uzupełnienia nr PESEL w CEIDG można dokonać w Biurze Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, parter Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 3 lub 4 (tel. 68 45 64 829; 68 45 64 831; 68 45 64 313;
68 45 64 330).

Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Komenda Straży Miejskiej
ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 41 51 060
tel. kom.: 602 162 203