Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
czwartek, 30 marca 2023 r.
W związku z procesem migracji danych pomiędzy PODGiK, a MODGiK wprowadzanie danych w obszarze baz BDOT, GESUT i EGiB oraz realizacja zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wniosków o materiały z zasobu geodezyjnego z obszaru Dzielnicy Nowe Miasto zostaje wstrzymana z dniem 23.12.2022r. i zostanie wznowiona z  dniem 09.01.2023r.
czytaj dalej »
Dodano: 2022-12-22
Miasto Zielona Góra w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia realizuje projekt grantowy „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Uczestnictwo w programie ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
czytaj dalej »
Dodano: 2022-12-22
Komunikat w sprawie realizacji wniosków o wypłatę dodatku osłonowego: Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 ze zm.) informujemy, że wnioski złożone po 31 października 2022 r. zostały pozostawione bez rozpatrzenia, ponieważ upłynął termin wyznaczony przez ustawodawcę.Wnioskodawcy, którzy we wniosku nie wskazali numeru rachunku bankowego proszeni są o niezwłoczne  zgłoszenie się do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Długa 13 w godzinach 10:30- 14:00 po odbiór przyznanych środków. Numer kontaktowy: 68 45 29 880
czytaj dalej »
Dodano: 2022-12-21
Elektrociepłownia Zielona Góra tuż przed świętami przekazała czek na kwotę 60 tys. złotych, wspierając najbardziej potrzebujących odbiorców. 
czytaj dalej »
Dodano: 2022-12-19
W związku z rozpoczęciem tworzenia Planu Mobilności dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego zachęcamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety o sposobach przemieszczania się mieszkańców. Na ankietę składa się 14 krótkich pytań, które pomogą nam poznać tendencje oraz problemy w transporcie w ZNOF.
czytaj dalej »
Dodano: 2022-12-13
Komunikat w sprawie realizacji wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.  
czytaj dalej »
Dodano: 2022-12-12
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze na podstawie uchwały Rady Miasta Zielona Góra nr LIV.859.2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2022 – 2025 ogłasza zaproszenie do składania ofert na zakup w 2023 r. usług świadczonych w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, poza siedzibą Biura na terenie Miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w ramach realizacji zadań własnych gminy. 
czytaj dalej »
Dodano: 2022-12-08
Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. wszystkie zadania z zakresu geodezji i kartografii dla Dzielnicy Nowe Miasto w mieście Zielona Góra będą realizowane w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22.
czytaj dalej »
Dodano: 2022-12-07
Informujemy, że od 12 grudnia 2022 r. URZĄD MIASTA będzie czynny od godz. 8.30. Godziny zakończenia pracy pozostają bez zmian.
czytaj dalej »
Dodano: 2022-12-06
W sąsiedztwie zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego zrealizowano inwestycję pn. Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Chronionych Prawem „Ptasi Azyl”, gdzie dochodzić do zdrowia będą chore i zranione ptaki. 
czytaj dalej »