Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
niedziela, 22 września 2019 r.

Modernizacja kształcenia zawodowego

Dodano: 2019-01-25 Autor:

Podsumowanie realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT do dnia: 31 grudnia 2018 r. nr umowy o dofinansowanie  RPLB.08.04.01-08-0022/16 z dnia 22.12.2016 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 8, Działanie 8.4, Poddziałanie 8.4.1

 

 

Ogólna wartość projektu (zł)

 

Kwota wydatków do 31.12.2018

 

 

Stopień realizacji (%)

37 327 381,09

8 579 477,43

22,98 %

 

Wskaźniki produktu

 

Liczba uczniów biorących udział w projekcie

 

Wartość docelowa wskaźnika

 

 

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

73,32 %

K

M

O

K

M

O

1612

2388

4000

1156

1777

2933

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

18,85 %

K

M

O

K

M

O

73

49

122

18

5

23

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

100 %

-

-

O

-

-

O

-

-

3

-

-

3

Liczba uczniów biorących udział w działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

26,50 %

K

M

O

K

M

O

70

130

200

5

48

53

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

68,37 %

K

M

O

K

M

O

300

794

1094

300

448

748

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

Wartość docelowa wskaźnika

Stopień realizacji

Stopień realizacji (%)

 

85,71%

 

-

-

O

-

-

O

-

-

7

-

-

6

                     

 

 

Realizacja projektu w poszczególnych zadaniach

 

Zadanie

Wskaźnik realizacji

Poziom wykonania

Opis

1.Doskonalenie nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 80

 

Łącznie zaplanowano 89 form wsparcia w postaci szkoleń, kursów, warsztatów, studiów podyplomowych

 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie:

17*, tj. 21,25 %

 

 

*wykazano liczbę  nauczycieli, którzy wzięli  udział w jednej, dwóch lub kilku formach wsparcia

Do dnia 31.12.2018r. 30 nauczycieli z 5 szkół (CKZiU „Budowlanka”, CKZiU „Ekonomik”, ZSiPKZ, ZST, TSP WODZ) wzięło udział w 11 formach  doskonalenia  w zakresie nauczanych przedmiotów (niektórzy z nich uczestniczyli w kilku formach wsparcia), w tym:                                                                    - 1 nauczyciel z ZSiPKZ zakończył studia podyplomowe z zakresu „Projektowanie ubioru” na Politechnice Łódzkiej. Pozostali nauczyciele uczestniczyli w następujących formach wsparcia  (kursy/szkolenia):

- Fotografia artystyczna i reklamowa (3 naucz. CKZiU „Budowlanka”)

- Praca na platformie edukacyjnej Modle (6 naucz. CKZiU „Ekonomik”)

- Publik Relations (1 naucz. CKZiU „Budowlanka”)

- Operator wózków widłowych (4 naucz. ZST)

- Strzyżenie damskie i męskie (2 naucz.  TSP WODZ)

- Innowacje w koloryzacji (2 naucz. TSP WODZ)

- Przedłużanie i zagęszczanie włosów różnymi metodami (2 naucz. TSP WODZ)

- Obsługa programu Płatnik (6 naucz. CKZiU „Ekonomik”)

- Psychologia reklamy (1 naucz. (CKZiU „Budowlanka”)

- Projektowanie Kampanii Reklamowych (1 naucz. CKZiU „Budowlanka”)

Zadanie zrealizowane przez Partnera - Park Naukowo -Technologiczny UZ Sp. z o. o.

2. Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego u pracodawców i przedsiębiorców

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu biorących udział w stażach i praktykach: 94

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu biorących udział w stażach i praktykach:

13 tj. 13,83%

13 nauczycieli kształcenia zawodowego z 4 szkół (CKZiU „Ekonomik” - 2 os, ZST- 3 os, ZSiPKZ – 5 os, SP WODZ- 3 os) odbyło staż/praktykę u pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Zadanie zrealizowane przez Partnera - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.

3. Kształcenie zawodowe uczniów

Liczba uczniów biorących udział w kształceniu zawodowym: 2800

 

Łącznie zaplanowano 81 form wsparcia w postaci szkoleń, kursów, warsztatów

Liczba uczniów biorących udział w  kształceniu zawodowym:

1167* 41,68%

 

*wykazano liczbę  uczniów, którzy wzięli  udział w jednej, dwóch lub kilku formach wsparcia

 

 

Do dnia 31.12.2018 w kursach/szkoleniach/warsztatach wzięło udział 1757 osób (1122 osoby we wsparciu zorganizowanym przez Beneficjenta oraz 635 osób w kursach, które zorganizował partner –Zakład Doskonalenia Zawodowego).

 

a) Kursy realizowane przez ZDZ:

W 2017 i 2018 r. Partner ZDZ zorganizował 10 kursów dla 635 uczniów  z 7 szkół technicznych i zawodowych: CKZiU „Budowlanka”- 124 os.), CKZiU „Elektronik” (284 os.), CKZiU „Ekonomik” (63 os.), ZST (118 os.), ZSZ PBO (30 os.), Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ (14 os.), LAR  (2 os.) organizując kursy z zakresu:

- Eksploatacja urządzeń elektrycznych „E” do 1 kV- (208 os.) z CKZiU „Elektronik”(206 os.), LAR (2 os.)

- Spawanie MAG – (36 os.) z ZST (33 os.), Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ (3 os.)

- Spawanie elektryczne – (39 os.) z CKZiU „Elektronik” (39 os.)

- Operator wózków widłowych – (142 os.) z CKZiU „Ekonomik” (63 os.), CKZiU „Elektronik” (20 os.), ZST (48 os.), Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ (11 os.)

- Obsługa programu Auto Cad – (80os.) z CKZiU „Budowlanka” (74 os.), ZSZ PBO (6 os.)

- Obsługa programu Norma Pro – (42 os.) z CKZiU „Budowlanka” (30 os.), ZSZ PBO (12os.)

- Spawanie gazowe – (39 os.) z CKZiU „Elektronik” (19 os.), ZST (20 os.)

- Brukarz – (20 os.) z CKZiU „Budowlanka” (20 os.)

- Uprawnienia gazownicze „E” i „D” – (17 os.) z ZST (17 os.)

- Glazurnik – posadzkarz – (12 os.) z ZSZ PBO (12 os.)

 

b) Kursy organizowane przez Beneficjenta:

W roku  2017 i 2018 zorganizowano 51 kursów/szkoleń/warsztatów. Wzięło w nich udział 1122 uczniów z 8 szkół kształcenia zawodowego  (CKZiU „Budowlanka”, CKZiU „Ekonomik”, CKZiU „Elektronik), ZSiPKZ, Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj., ZSZ PBO, LAR, TSP WODZ):

- Kurs grafiki komputerowej; (40 os.) z CKZiU „Elektronik”

- Innowacyjne strzyżenie damskie; (20 os.) z TSP WODZ

- Analiza i wytwarzanie żywności; (10 os.) z  Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj.

- Produkcja filmowa i telewizyjna; (13 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- Rezydent biura podróży; (6 os.) z CKZiU „Ekonomik”

- Kreatywne strzyżenie męskie; (20 os.) z TSP WODZ

- Innowacje w koloryzacji; (20 os.) z  TSP WODZ)

- Nowoczesne techniki sprzedaży; (30 os.) z CKZiU „Ekonomik”

- Projektowanie stron internetowych; (5 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- Fotografia artystyczna i reklamowa; (20 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- Animacje; (13 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- CAN/LIN-BUS, Flex Ray, MOST- magistrale danych w samochodach; (30 os.) z ZSZ PBO

- Realizacje multimedialne; (5 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- Autoprezentacja i wystąpienia publiczne; (39 os.)  z CKZIU „Budowlanka” (34 os.), CKZiU „Ekonomik” (5 os.)

- Kurs fotograficzny; (20 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- C – GEO; (20 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- Projektowanie i zakładanie systemów nawadniających; (10 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- Savoir vivre w branży turystycznej; (16 os.) z CKZiU „Ekonomik”

- Warsztaty gastronomiczne FAST FOOD; (10 os.) z Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj.

- Magia aromatów w przemyśle spożywczym; (10 os.) z ZSiPKZ)

- Animator czasu wolnego; (40 os.) z CKZiU „Ekonomik”

- Kasjer walutowy; (30 os.) z CKZiU „Ekonomik”

- Wizaż i stylizacja; (15 os.) z CKZiU „Budowlanka” (11 os.), CKZiU „Ekonomik” (4 os.)

- Kreowanie marki; (10 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- Questing – metoda podnoszenia atrakcyjności regionu; (20 os.) z CKZiU „Ekonomik”

- Projektowanie i zakładanie zbiorników wodnych; (10 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- Programy komputerowe Adobe Flash, Ilustrator, Indesign; (13 os.) z CKZiU “Budowlanka”

- Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC; (19 os.) z CKZiU „Budowlanka” (9 os.), ZSiPKZ (10 os.)

- Grafika 3D – specjalista projektowania grafiki 3D; (9 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- PC Biznes – Stream Soft; (15 os.) z LAR

- Kurs Rysunek odręczny – (20 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- Prawo jazdy B + E; (30 os.) z CKZiU „Elektronik” (22 os.), ZDZ PBO (8 os.)

- Prawo jazdy kategorii B; (277 os.) z CKZiU „Elektronik” (109 os.), CKZiU „Ekonomik” (98 os.), ZST (37 os.), ZSZ PBO (29 os.), LAR (4 os.)

- Prawo jazdy kategorii T (50 os.) z CKZiU „Budowlanka”

- Język obcy zawodowy – język angielski; (20 os.) z LAR)

- Przedłużanie i zagęszczanie włosów (9 os.) z  ZSiPKZ

- Warsztaty gastronomiczne FAST FOOD BURGERY (10 os.) z Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj.

- Copywriter (10 os.) z CKZiU :Budowlanka”

- Barista (19 os.) z ZSiPKZ

- Kuchnia regionalna (12 os.) z ZSiPKZ

- Obsługa kasy fiskalnej (16 os.) z CKZiU „Ekonomik”

- Barman – Sommelier (10 os.) z ZSiPKZ

- Uprawnienia wysokościowe (10 os.) z CKZiU Elektronik”

- Postprodukcja filmowa i animacje (10 os.) z ZSiPKZ

- Obsługa i programowanie obrabiarek CNC (16 os.) z CKZiU „Elektronik”

- Warsztaty gastronomiczne Slow food (10 os,) z ZSiPKZ

- Kurs kelnerski (20 os.) z CKZiU „Ekonomik”

- Projektowanie fryzur (10 os.) z TSP WODZ

- Język angielski zawodowy (10 os.) z CKZiU „Ekonomik”

- Język niemiecki zawodowy (5 os.) z LAR

- Wizaż (10 os) z ZSiPKZ

Zadanie zrealizowane przez firmy szkoleniowe wyłonione przez Beneficjenta zgodnie z ustawą PZP

4. Praktyki i staże dla uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 1094

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy:

748 tj. 68,37%

 

 

Ogółem z tej formy wsparcia skorzystało  748 uczniów szkół technicznych i zawodowych:

 

a) Praktyki i staże realizowane przez Partnera – Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową:

723 uczniów kształcenia zawodowego odbyło 150 godzin praktyki/ stażu  u pracodawców lub przedsiębiorców na terenie miasta i okolic (322 w 2017r. i 401 w 2018r.). Byli to uczniowie z następujących szkół:

- CKZiU „Budowlanka” (72 os w 2017r. i 69 os w 2018r.), łącznie 141 osób;

- CKZiU „Ekonomik” (75 os w 2017r. i 97 os w 2018r.), łącznie 172 osoby;

- CKZiU „Elektronik” (82 os w 2017r. i 129 os w 2018r.), łącznie 211 osób;

- ZST (12 os w 2017 i 25 os w 2018 r.), łącznie 37 osób;

- ZSiPKZ (28 osób w 2017r. i 21 osób w 2018r.), łącznie 49 osób;

- Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSSpecj.4 osoby w 2018r.

- ZSZ PBO (28 os w 2017r. i 26 os w 2018r.), łącznie 54 osoby

- LAR (17 osób w 2017r. i 20 osób w 2018r.), łącznie 37 osób;

- TSP WODZ  (8 osób w 2017r. i 10 os w 2018r.), łącznie 18 osób.

Partnerem realizującym to zadanie jest Zachodnia Izba Przemysłowo- Handlowa z Gorzowa Wlkp.

 

b) Praktyki i staże organizowane przez Partnera projektu  ZDZ:

Zorganizowano praktyki dla 25 uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia ZDZ (14 osób w 2017r. i 11 osób w 2018r.).

5. Doradztwo  edukacyjno – zawodowe

Liczba uczniów biorących udział w Indywidualnym Planie Działania (IPD): 4000

Liczba uczniów biorących udział w Indywidualnym Planie Działania (IPD) :

2933 tj. 73,32%

Utworzono Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego (PCDZ) w CKZiU „Ekonomik” i 5 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SZPiK) w: CKZiU „Budowlanka”, CKZiU „Elektronik”, CKZiU „Ekonomik”, ZST, ZSiPKZ. Zatrudnieni w ramach projektu doradcy zawodowi i doradca-konsultant powiatowy opracowali zewnętrzne plany wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 10 placówek oświatowych biorących udział w projekcie. Na bieżąco prowadzone były zajęcia z poradnictwa edukacyjno – zawodowego w szkołach kształcenia zawodowego m.in. objęto 6073 osób poradnictwem grupowym oraz 554 uczniów - poradnictwem indywidualnym. Przeprowadzono  diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia (IPD) dla 2 933 uczniów, w tym dla 1607 na mobilnej platformie distance learing.

Zorganizowano dwie edycje konkursu zawodoznawczego: „Dzisiaj planuję, jutro pracuję – fach w ręku sukces mi gwarantuje” (2017 r.) i „Gra terenowa – Poznajemy zawody” (2018 r.) a najciekawsze prace i prezentacje zostały nagrodzone.

Przeprowadzono targi edukacyjno - zawodowe w Zielonej Górze we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym, w których wzięło udział 42 wystawców i 560 odwiedzających. Zorganizowano konferencję nt. doradztwa zawodowego pn. „Między szkołą a rynkiem pracy – rola doradztwa zawodowego w kształtowaniu pracownika Jutra”, z udziałem 5 prelegentów i 82 uczestników. Wdrożono Program Rozwoju Postaw Innowacyjnych i Kreatywnych, który ukończyło 53 uczniów.

Opracowano „Przewodnik po szkolnictwie technicznym i zawodowym 2018/2019”. Podjęto działania  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w 2017 i 2018 r. Zorganizowano 22 wycieczki do zakładów pracy i instytucji rynku pracy. Dodatkowo doradcy zawodowi uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach w ramach regionalnej sieci doradczej.

PCDZ i SZPIiK wyposażono w sprzęt komputerowy i multimedialny, pomoce dydaktyczne (testy, programy specjalistyczne, poradniki, książki) oraz materiały biurowe i eksploatacyjne.

6. Modernizacja kształcenia zawodowego

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 7

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego:

6 tj. 85,71%

Do 31 grudnia 2018 r wyposażono następujące pracownie szkolne w pomoce dydaktyczne, sprzęt, materiały szkoleniowe:

-pracownia fryzjerska w Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół WODZ,

-pracownia gastronomiczna w Lubuskiej Akademii Rzemiosła,

- pracownia fryzjerska w LAR,

-pracownia budowlana w Zespole Szkół Zawodowych PBO,

- pracownia mechaniki samochodowej w ZSZ PBO,

-pracownia kierowcy mechanika w ZSZ PBO,

-pracownia językowa w ZSZ PBO,

-pracownia krawiecka w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego,

-pracownia fryzjerska w ZSiPKZ,

-pracownia gastronomiczna w ZSiPKZ,

-pracownia procesów graficznych w ZSiPKZ,

-pracownia fototechniki w ZSiPKZ,

-pracownia ekonomiczno-biznesowa w ZSiPKZ,

-pracownia logistyki w Zespole Szkół Technicznych,

-pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół Specjalnych. 

Zadanie zrealizowane przez Partnerów (Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Przyjaciół WODZ, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.) i Beneficjenta zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności.

7. Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie: 3

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie:

2 tj. 66,67%

Na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII.377 3 szkoły kształcenia zawodowego (ZSB, ZSE, ZSEiS) z dniem 1 września 2018 r. zostały przekształcone w  Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

- ZSB przekształcono w CKZiU Nr 1 „Budowlanka”

- ZSEiS przekształcono w CKZiU Nr 2 „Elektronik”

- ZSE przekształcono w CKZiU  Nr 3 „Ekonomik”

Do 31 grudnia 2018 r wyposażono następujące pracownie/laboratoria szkolne w pomoce dydaktyczne, sprzęt, materiały szkoleniowe:

-laboratorium geodezji w CKZiU „Budowlanka”,

-laboratorium drogownictwa w CKZiU „Budowlanka”,

-pracownia organizacji reklamy w CKZiU „Budowlanka”,

Natomiast pracownię samochodową, mechatroniczną i energetyki odnawialnej w CKZiU „Elektronik” wyposażono w sprzęt komputerowy i multimedialny.

Zadanie zrealizowane przez Beneficjenta zgodnie z ustawą PZP

8. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów na uczelni

Ilość zaplanowanych godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów klas I-III: 11 718

 

Wsparcie zostało zaplanowane łącznie w ilości 11 718 godzin dla 2450 uczniów klas I, II i III z 7  szkół, kształcących się w 21 kierunkach.

Ilość zrealizowanych  godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów klas I-III:

602 tj. 5,14%

Kl. I-III

Do dnia 31.12.2018 r. zrealizowano w 86 grupach 602 godziny zajęć specjalistycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, dla 584  osób.

W zajęciach wzięli udział uczniowie z następujących szkół:

- CKZiU „Budowlanka” 69 osób,

- CKZiU „Ekonomik” 19 osób,

- CKZiU „Elektronik” 301 osób,

- ZST 121 osób,

- ZSiPKZ 74 osoby.

Liczba uczniów kl. IV biorących udział w zajęciach specjalistycznych: 2600

 

 

Wsparcie zaplanowano dla 2600 uczniów techników klas IV z 7 szkół. Zajęcia będą się odbywać na terenie PNT UZ.

Liczba uczniów kl. IV biorących udział w zajęciach specjalistycznych:

605, tj. 23,27%

Kl. IV

Do dnia 31.12.2018r. 605 uczniów wzięło udział w zajęciach specjalistycznych (214 osoby w 2017r. i 391 osób w 2018r.) na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W zajęciach wzięli udział uczniowie z następujących szkół:

- ZSiPKZ 66 osób;

- CKZiU „Elektronik” 198 osób;

- ZSZ PBO 19 osób;

- CKZiU „Budowlanka” 159 osób;

- CKZiU „Ekonomik” 122 osoby;

- ZST 41 osób.

Realizatorem zajęć specjalistycznych dla uczniów jest Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o.

 

 

 

 

« powrót