Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
wtorek, 18 lutego 2020 r.
Dodano: 2018-12-21
 
Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019
 
Celem programu „Od zależności ku samodzielności” jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej. W 2019 roku na realizację programu przeznaczono 3 mln zł.
 
Oferty konkursowe należy przekazywać wyłącznie na formularzu oferty. Formularz określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.,w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz.1300).
 
Każdy podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową.
 
Formularze ofert, należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Program Od zależności ku samodzielności”.
 
Wydział Polityki Społecznej LUW dokona wstępnej oceny wszystkich ofert konkursowych. Wybierze 8 najwyżej ocenionych ofert i w terminie - do 24 stycznia 2019 r. - przekaże je do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego).
 
Szczegóły
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-program-pn-od-wykluczenia-do-aktywizacji-programpomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo
Dodano: 2018-12-05 Autor: Monika Zapotoczna
Specjalistyczne Centrum Medyczne „Klinika Wiśniowa”, Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O.O W Zielonej Górze, Zielonogórski Ośrodek Kultury - Filia Stary Kisielin, Pracownia Architektoniczna PROPAGO, to tegoroczni laureaci konkursu urbanistycznego „Zielona Góra bez barier 2018”. 
czytaj dalej »
Dodano: 2015-09-30 Autor: Krzysztof Woźniak
14 września 2015 r. zarządzeniem nr 1050.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra została powołana Miejska Społeczna Rada Ds. Osób Niepełnosprawnych na nową 4 letnią kadencję.
czytaj dalej »
Dodano: 2012-04-12
Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która nałożyła nowe obowiązki m.in. na administrację samorządową. Ma na celu ułatwienie załatwiania niezbędnych spraw w urzędach osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się - niesłyszącym czy głuchoniemym. Urząd Miasta Zielona Góra dysponuje pracownikami przeszkolonymi z języka migowego.
czytaj dalej »