Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
wtorek, 18 lutego 2020 r.

Dofinansowanie

Każdego roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazuje samorządom wojewódzkim i powiatowym na podstawie art. 48 ust.1 , pkt 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r., Nr 14 poz 92 z późn. zm.) środki (w wysokości ustalonej algorytmem) przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. W Zielonej Górze dysponentem środków jest Urząd Miasta realizatorem zadań: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) oraz Powiatowy Urząd Pracy (PUP).

Zaproponowany przez MOPS podział środków na poszczególne zadania, zaopiniowany przez Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych zatwierdzany jest uchwałą Rady Miasta pod koniec pierwszego kwartału danego roku.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:
 • szkolenia;
 • usługi i instrumenty rynku pracy;
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy;
Zadania realizowane są przez

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Sienkiewicza 9,
65-443 Zielona Góra
tel. 068 456 56 50 (I piętro, winda)

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
 • dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej (WTZ);
 • dofinansowanie do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnością;
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom z niepełnosprawnością na podstawie odrębnych przepisów.
Zadania realizowane są przez

Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Długa 10, pokój (nr 30, 31, 32
65-401 Zielona Góra
tel. 068 323 69 28, 323 69 29 (parter)
 

Uwagi ogólne

 Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku.
 • Realizacja zadania wymaga podpisania z MOPS umowy o dofinansowanie.
 • Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegają zwrotowi.
 • Szczegółowe informacje dla wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie znajdują się na wstępie każdego pliku określonego wniosku.
 

Dokumenty do pobrania

Aktualne druki o dofinansowanie ze środków PFRON :likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się , do zakupu środków ortopedycznych i środków pomocniczych, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie imprez ze sportu , kultury i rekreacji, tłumacza języka migowego, dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w linku Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej w zakładce "Druki do pobrania" http://www.mops.zgora.pl/PL/715/Druki_do_pobrania/

 

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

 

Rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne: